Menu

Datum: 27.11.2019. godine

Broj: 3/2019

U skladu sa odredboma člana 12. stav 2. i člana 15. Pravilnika o dodjeli stipendija Zaklade „Jedni za druge“, upravni odbor Zaklade donosi

ODLUKU O DODJELI STIPENDIJA ZAKLADE „JEDNI ZA DRUGE“ ZA AKADEMSKU 2019/2020 GODINU

Član 1.

Stipendije Zaklade „Jedni za druge“ za akademsku 2019/2020 godinu dodijelit će se studentima:

Redni broj

Ime i prezime

Naziv fakulteta i odsjeka

Broj bodova

1

Nemanja Gvero

Visoka škola primijenjene i pravne nauke Prometej Banja Luka, Transportno inženjerstvo

42

2

Armin Kitovnica

Elektrotehnički fakultet Darmstat, Elektronika i informatika

23

Stipendije se dodjeljuju u ukupnom iznosu od 2.000,00 KM, a način i dinamika isplata stipendija će se regulirati Ugovorom o stipendiranju.

Član 2.

Na osnovu ove Odluke sa stipendistima će se zaključiti Ugovor o stipendiranju, kojim će se regulirati sva međusobna prava i obaveze.

Član 3.

Ova Odluka postaje konačna danom njezine objave u skladu sa odredbom člana 12. stav 3. Pravilnika o dodjeli stipendija Zaklade „Jedni za druge“.

O b r a z l o ž e nj e

Zaklada „Jedni za druge“ je dana 29.10.2019. godine objavila Poziv za dodjelu stipendija Zaklade „Jedni za druge“ za akademsku 2019/2020. godinu. U ostavljenom roku za podnošenje prijava, zaprimljene su dvije prijave kandidata od kojih nijedna nije ispunjavala uvjet da se radi o studiju na javnom sveučilištu u Bosni i Hercegovini, a koji je naveden u Pozivu.

Nakon razmatranja i ocjene pristiglih prijava, Upravni odbor Zaklade je donio jednoglasnu odluku da se prijavljenim kandidatima stipendije dodijele u skladu sa odredbom člana 15. Pravilnika o dodjeli stipendija Zaklade „Jedni za druge“ cijeneći zaprimljene prijave kao posebne zahtjeve za stipendiranje i cijeneći da postoji opravdanost za donošenje ovakve odluke.

Upravni odbor donosi odluku da se broj stipendija prilagodi broju zaprimljenih prijava i dodjeljuje dvije stipendije u iznosu od po 2.000,00 KM za akademsku 2019/2020. godinu.