Menu

 Na temelju člana 3. stav 1. Pravilnika o dodjeli stipendija Zaklade „Jedni za druge“ i člana 3. Programa stipendiranja za akademsku 2019/2020 godinu, Upravni odbor Zaklade dana 23.10.2019. godine raspisuje

P O Z I V
Za dodjelu stipendija Zaklade „Jedni za druge“ za akademsku 2019/2020 godinu

1. Poziv se raspisuje za akademsku 2019/2020 godinu.
2. Ukupno se dodjeljuje 5 stipendija u iznosu od 2.000,00 KM za akademsku godinu i korisnicima stipendije će biti isplaćena u iznosu od po 200,00 KM tijekom 10 mjeseci.
3. Stipendije se dodjeljuju redovnim studentima na javnim sveučilištima u Bosni i Hercegovini koji nisu apsolventi, koji nisu ponavljali godinu, koji nemaju navršenih 27 godina života, koji su zaposlenici jedne od firmi u sklopu Stanić Grupe odnosno studentima čiji je roditelj/staratelj zaposlenik jedne od firmi u sklopu Stanić Grupe.
4. Prednost kod dodjele stipendija imaju:


a) Studenti sa prosjekom ocjena 8,00 i više;
b) Studenti prve godine studija sa prosjekom ocjena u IV. razredu srednje škole 4.5 i više;
c) Studenti koji su dobitnici nagrada i priznanja;
d) Studenti slabijeg imovinskog stanja.


Pristigle prijave kandidata će biti ocijenjene i rangirane u skladu sa kriterijima propisanim Pravilnikom o dodjeli stipendija Zaklade „Jedni za druge“.


5. Prijava na Poziv treba da sadrži:


a) Prijavni obrazac (sastavni dio ovog Poziva ili pronaći isti na www.jednizadruge.com)
b) Dokaz o statusu redovnog studenta u akademskoj 2019/2020 godini – potvrda fakulteta;
c) Kopija osobne iskaznice kandidata;
d) Potvrdu o prosjeku ocjena, za studente prve godine – kopija svjedodžbe o završenom IV. razredu srednje škole (ne maturalna diploma), a za studente starijih godina – potvrda o prosjeku ocjena (ne kopija indeksa);
e) Potvrdu/dokaz o osvojenim nagradama na kantonalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini;
f) Ovjerena kućna lista sa podacima o godini rođenja za svakog člana zajedničkog domaćinstva;
g) Za zaposlene članove domaćinstva potvrda o visini posljednje tri plaće (kopija platnih listi);
h) Za nezaposlene članove domaćinstva potvrda da nisu zaposleni (od službe za zapošljavanje), a ukoliko nezaposleni član domaćinstva nije na evidenciji službe za zapošljavanje treba dostaviti Izjavu da nema primanja;
i) Za umirovljene članove domaćinstva potvrda o visini posljednje tri mirovine (kopija čeka za mirovinu) iz BiH i/ili neke druge države;
j) Potvrdu o redovnom školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre ili drugog člana zajedničkog domaćinstva.


6. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Poziva na web stranici www.jednizadruge.com.
7. Popunjeni prijavni obrazac i sken tražene dokumentacije poslati na e-mail adresu Zaklade: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
8. Kandidati kojima stipendije budu dodijeljene, bit će obavezni dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 5. ovog Poziva kao preduvjet za zaključivanje Ugovora o stipendiranju.
9. Svim kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave na Poziv za dodjelu stipendija će na osobni e-mail biti dostavljena informacija o rezultatima Poziva odnosno Odluka o dodjeli stipendija.
10. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
11. Dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili telefona 033 292 147.

Rok za podnošenje prijava je 13.11.2019. godine.


PREUZMITE FORMULAR